Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De gemeente Hoogstraten verleent een toelage voor bepaalde situaties waarbij men extra restafval produceert in geval van:

  • Luierafval bij baby's
  • Erkende onthaalouders door Kind & Gezin
  • Extra restafval produceren ten gevolge van medische redenen (bv. Incontinentie, stoma-patiënten, thuisdialyse, …)

Procedure

U dient de aanvraagformulieren en nodige attesten in bij de financiële dienst. Vraagt u de afvaltoelage aan voor erkende onthaalouder dan voegt u het attest erkenning als onthaalouder toe. Voor de medische redenen voegt u een medisch attest van behandelende geneesheer toe. 

Bedrag

De toelage bedraagt:

  • 25 euro bij een geboorte of adoptie van een kind < 1 jaar
  • 25 euro bij de eerste verjaardag van een kind
  • 50 euro bij medische redenen
  • 75 euro voor een erkende onthaalouder

Deze toelage wordt met uw DIFTAR-saldo verrekend.

Gemeentelijke toelage afval bij geboorte en herbruikbare luiers

Gemeentelijke toelage afval aan personen met medische redenen

Gemeentelijke toelage inzake afvalophaling aan onthaalouders erkend door Kind en Gezin