https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-ro https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-lbsz https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-ad https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-iis https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-pers https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-csa https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-fin https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-ow https://hoogstraten.meetingburger.net/gc-ond

Gemeenteraadscommissies en comités

De gemeenteraad kan gemeenteraadscommissies oprichten rond een bepaald beleidsdomein. De bedoeling is om de dossiers uit deze sector, voorafgaand aan de eigenlijke beraadslaging in de gemeenteraad, grondig toe te lichten en te bediscussiëren. Een gemeenteraadscommissie is samengesteld uit leden van de gemeenteraad. Iedereen is welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

Commissies

 • Commissie automatisering en digitalisering
 • Commissie financiën
 • Commissie intergemeentelijke en internationale samenwerking
 • Commissie onderwijs
 • Commissie openbare werken
 • Commissie personeel
 • Commissie ruimtelijke ordening en milieu
 • Commissie lokale dienstencentra, buurtwerk en sociale zaken
 • Commissie campus Stede Akkers

Comités

Daarnaast bestaan er ook een aantal comités. Hierin is wel plaats voor gewone burgers maar dan wel als afgevaardigde van een bepaalde groep of organisatie. Er bestaat een beheerscomité voor het Stedelijk Museum, de bibliotheek en het sportcentrum dat wordt voorgezeten door de betrokken schepen. Daarnaast zijn er nog:

 • Erkenningscomité voor verenigingen
 • Comité Wortel-Kolonie
 • Comité deontologische code
 • Onderhandelingscomité voor het onderwijs
 • Onderhandelingscomité voor stad en OCMW
 • Comité lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
 • Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)
 • Medezeggenschapscollege

Agenda's

Naar top