Inschrijvingen

Kennismaken en inschrijven

Je bent tijdens elke schooldag of na afspraak welkom om kennis te maken met onze school en/of  uw kind in te schrijven. (03/314 84 44).

Onthaalklas
Als kinderen 2 jaar en 6 maanden geworden zijn, mogen ze naar school komen op de eerste dag na het volgende verlof en op 1 februari. Vooraf krijgen de ouders en de kleuters samen de gelegenheid om kennis te maken met de juf en het klasje.

Wanneer uw kindje naar school mag komen en wanneer de onthaaldag voorzien is, vind je in onderstaande tabel:

Tijdens de onthaalvoormiddagen komen de ouders met hun kleuter tegen half tien naar het klasje van juf Inn en juf Ditte. Daar spelen de kleuters onder het toeziend oog van de juf en hun ouders. Zij kunnen dan meteen kennismaken, elkaar informatie geven en vragen stellen. Na de voormiddagspeeltijd geeft de directeur een rondleiding in de school. We bezoeken het eet- en rustklasje waar de kleinste kleuters tijdens de middag een dutje kunnen doen, de voor- en naschoolse opvang, de grote turnzaal, … . Daarbij wordt informatie gegeven en worden uw vragen beantwoord.

Enkele weken na de instap nodigen we de ouders van de nieuwe kleuters uit in ons oudercafé. We tonen dan een opname waarbij ze hun eigen kleuter in actie zien. Tegelijkertijd kunnen de ouders en de juf hun eerste ervaringen delen.

Geboortedatum   Onthaalvoormiddag   Eerste schooldag
tot 08.05.2019 27.10.2021 Ovb 08.11.2021 (na de herfstvakantie)
tot 10.07.2019 22.12.2021 Ovb 10.01.2022 (na Nieuwjaar)
tot 01.08.2019 26.01.2022 Ovb 01.02.2022 
tot 07.09.2019 16.02.2022 Ovb 07.03.2022 (na de krokusvakantie)
tot 19.10.2019 30.03.2022 Ovb 19.04.2022 (na paasvakantie)
tot 30.11.2019 25.05.2022 Ovb 30.05.2022 (na O.H. Hemelvaart)
tot 01.03.2020 22.06.2022 Ovb 01.09.2022 
     

 

 

Ook tijdens het schoolfeest op zaterdag 7 mei 2022 is er gelegenheid tot inschrijven.

In de zomervakantie 2022 kunt u uiteraard ook terecht voor inschrijvingen:
tot en met 4 juli 2022, tussen 09.30 u. en 12 u.
en vanaf 18 augustus 2022, tussen 09.30 u. en 12 u.,
en na telefonische afspraak (03/314.84.44).

De Gemeenteschool Hoogstraten gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van uw aanvraag. Lees meer.

Privacy akkoord
Het invullen van dit webformulier betekent dat ik mij akkoord verklaar met de verwerking van mijn gegevens voor de doeleinden zoals die bepaald zijn in de privacyverklaring.