Pedagogisch project

  • De leerkrachten zetten zich in voor de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen die aan hen toevertrouwd zijn. De leerstof wordt op een aangename manier aangeboden. De verstandelijke, lichamelijke,creatieve en sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd.
  • De leerkrachten geven de kinderen een aantal waarden en vaardigheden mee die noodzakelijk zijn in onze maatschappij en in hun omgang met anderen: zelfredzaamheid, zelfstandigheid, beleefdheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid, orde en netheid, zorgzaamheid, plichtsbesef, afspraken nakomen en inzet voor anderen. 
  • De leerkrachten creëren in hun klas een goede leer- en werksfeer waardoor de kinderen optimaal aandacht kunnen geven en actief kunnen werken. 
  • De school stelt zich pluralistisch op. 
  • De kinderen komen graag naar school en voelen er zich goed en veilig. Essentieel zijn welbevinden en betrokkenheid. 
  • De school besteedt extra zorg aan de noden van elk kind, rekening houdend met de mogelijkheden binnen ons basisonderwijs, de draagkracht van de leerkrachten en de voorzieningen binnen de school. 
  • Een goed contact tussen alle betrokkenen bij de opvoeding van de kinderen (leerlingen, ouders, leerkrachten, directie, CLB-medewerkers, extra begeleiders en schoolbestuur) is een vereiste en wordt gestimuleerd door regelmatige, georganiseerde en tussentijdse overlegmomenten. 
  • Directie en leerkrachten zetten zich ten volle in en bezinnen zich geregeld op hun leer- en werkmethoden. 
  • Het schoolbestuur zorgt voor de nodige middelen, binnen de budgetten, zodat de vereiste voorzieningen aanwezig zijn om degelijk onderwijs te kunnen geven.