Oudercomité - Visie

Elk kind heeft recht op een boeiende en toffe schooltijd!

Als oudercomité willen we dit graag mee helpen verwezenlijken, want kinderen moeten zichzelf kunnen zijn, zich goed voelen en elke dag met plezier naar school komen. 
Daarom ondersteunt, organiseert, bedenkt en financiert het oudercomité leuke en creatieve projecten op school. Onze doelstelling is samenwerken aan een fijn schoolklimaat door ouders en leerkrachten te doen ‘ontmoeten’, activiteiten te organiseren, financiële ondersteuning te bieden en een aangename schoolomgeving te creëren.

 

Ontmoeten

De leden van ons oudercomité bieden een luisterend oor aan alle ouders en proberen een brugpersoon te zijn tussen de ouders, de leerkrachten en de school. Verder organiseren we tal van activiteiten waar de ouders gezellig kunnen samenkomen.

Maandelijks, op de 2de  donderdag, vergadert het oudercomité in de school samen met de directie en een leerkracht van de kleuter- en lagere school.

Data voor dit schooljaar:

14 september 2023

12 oktober 2023

16 november 2023

7 december 2023

1 februari 2024

14 maart 2024

18 april 2024

16 mei 2024

13 juni 2024

 

Activiteiten

Omdat we de school pedagogisch, praktisch en financieel willen ondersteunen, organiseren we heel wat activiteiten. Een aantal voorbeelden  zijn de gezonde lunch, animatie tijdens sportklassen, verkeersactiviteiten, feest 1ste leerjaar, kerstmarkt, spaghettiavond met fakkeltocht, grootouderfeest, pannenkoekenfeest, schoolfeest, proclamatie 6de leerjaar, kleuterafzwaai, schoolfuif, participatie in de schoolraad… Voor al deze activiteiten stellen we werkgroepen samen die steeds beroep doen op de extra helpende handen van ouders.

Bekijk hier de activiteitenkalender 2023 - 2024

 

Financiële ondersteuning

Met de opbrengsten van onze activiteiten kunnen wij heel wat financiële ondersteuning bieden aan onze school. Activiteiten die we op deze manier sponseren we onder andere de sportdag, schoolreizen, de boerderij-, zee- en sportklassen, het busvervoer, kleuterzwemmen… Daarnaast kopen we, in overleg met de directie, spel- en didactisch materiaal aan, zoals bijvoorbeeld turnkledij, fluo-vestjes, speeltuigen, …

 

Onze realisaties

We proberen samen met de school om een mooie, gezellige en veilige schoolomgeving te creëren voor onze kinderen. Dit doen we door onder andere de refter te versieren, de speelplaats te verfraaien, 2 keer per maand een origineel versierd stuk fruit aan te bieden, de jaarlijkse fluo-actie te organiseren…

We doen dit alles met veel plezier, maar enkel met de steun en de hulp van alle ouders en de school kunnen we dit realiseren. Samen school maken, daar gaan/staan we voor!

Ben jij onze volgende helpende hand of heb je vragen of opmerkingen?

Aarzel niet en contacteer ons: Ocgemeenteschool@gmail.com