Gevangenisbibliotheken

De gevangenissen van Hoogstraten en Wortel bieden een bibliotheekwerking aan, met materialen en diensten die vergelijkbaar zijn met die van openbare bibliotheken. Gedetineerden hebben immers recht om te leren en recht op toegang tot informatie. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de bijzondere context: enerzijds de veiligheidsaspecten die binnen een gevangenis gelden, anderzijds de specifieke noden en behoeften van gedetineerden die afhankelijk zijn van de verblijfsduur, scholingsgraad en (multiculturele) achtergrond. 

Gevangenisbibliotheken zijn dus een essentiële verbindingslijn met de buitenwereld. Ze helpen de gedetineerden om zich voor te bereiden op hun leven buiten de muren en om zich in de maatschappij te re-integreren.

De gedetineerden beschikken over een volwaardige bibliotheekvoorziening met een op maat samengestelde collectie boeken, strips, cd’s, dvd’s, games en gezelschapspellen. Daarom bieden de gevangenisbibliotheken ook heel wat anderstalige boeken aan, onder meer Franse, Engelse, Poolse en Roemeense. Dit aanbod is dus gediversifieerder dan in de openbare bibliotheek. De uitleenmomenten worden verzorgd door een medewerker van de bibliotheek. Zij wordt daarbij geholpen door fatikken - gedetineerden die voor deze taken aangesteld zijn - en eventueel een vrijwilliger.

De bibliotheek werkt samen met organisaties zoals De Rode Antraciet om een cultureel aanbod in te richten. Zo krijgen de gedetineerden onder andere de kans om een auteurslezing bij te wonen of aan schrijfworkshops met de stadsdichter van Hoogstraten deel te nemen.

Naar top