Gezondheidszorg

Op zoek naar gezondheidszorg of -hulp in Hoogstraten?

Vind een huisarts - dokter:

Huisartsenwachtpost regio Turnhout
Heeft u ’s avonds, in het weekend of op een feestdag dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts? Neem telefonisch contact op via het nummer 014 410 410 en vraag een consultatie of een huisbezoek aan. De wachtpost werkt ENKEL op AFSPRAAK!

Vind een apotheek:

Vind een tandarts:

Vind een vroedvrouw:

Vind een zorgverlener via uw mutualiteit of het RIZIV.
De meeste ziekenfondsen bieden een zoekfunctie op hun website of hulp bij het zoeken van zorg- en hulpverleners; bv. een kinesist, een orthopedist, een diëtist, een arts-specialist, enzovoort.
Ook op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) kan u een zorgverlener zoeken.