Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Op zoek naar gezondheidszorg of -hulp in Hoogstraten?

Vind een huisarts - dokter:

Opmerking: de meeste huisartsen in Hoogstraten hebben een patiëntenstop. Op deze website vindt u enkel de huisartsen in onze regio die geen patiëntenstop hebben.

Huisartsenwachtpost regio Turnhout
Heeft u ’s avonds, in het weekend of op een feestdag dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts? Neem telefonisch contact op via het nummer 014 410 410 en vraag een consultatie of een huisbezoek aan. De wachtpost werkt ENKEL op AFSPRAAK!

Vind een apotheek:

Vind een tandarts:

Vind een vroedvrouw:

Vind een zorgverlener via uw mutualiteit of het RIZIV.
De meeste ziekenfondsen bieden een zoekfunctie op hun website of hulp bij het zoeken van zorg- en hulpverleners; bv. een kinesist, een orthopedist, een diëtist, een arts-specialist, enzovoort.
Ook op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) kan u een zorgverlener zoeken.

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) Antwerpen

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) biedt gratis multidisciplinaire zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Het Zorgcentrum, met locatie op de UZA-campus te Edegem, is 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar.
Bij Zorgcentra na Seksueel Geweld kan een slachtoffer volgende zorgen krijgen:
• Medische zorg
• Forensisch onderzoek
• Psychische zorg
• Mogelijkheid tot klachtneerlegging - hulp bij aangifte
• Opvolging nadien (medische en psychosociale zorg).
Noot: voor sporenafname en onderzoek komt het slachtoffer best langs in de eerste 72 uur na het seksueel geweld. Dit is nodig als men nadien klacht wil indienen.