Verenigingen

Info & richtlijnen

Hoogstraten Herstart het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding. COVID-19 stuurde 2020 al aardig in de war. Het is op vele vlakken zoeken naar oplossingen, waarschijnlijk ook voor jou als vereniging.

Net als jij merken we de overdaad aan informatie en hoe moeilijk het is om deze steeds juist te kunnen filteren. De gefaseerde exit-strategie maakt het immers niet eenvoudig om overzicht te houden op wat nu wel of niet kan/mag.

Graag geven onze vrijetijdsdiensten op deze pagina meer informatie mee. Je vindt hier terug welke websites en instanties zij zelf raadplegen om het meest actuele en correcte overzicht te vinden omtrent COVID-19 en sectorale maatregelen, de regels zoals door de federale overheid gecommuniceerd en een aanvraagformulier voor printmaterialen.

(Laatste update: 4/9/2020)

Steunmaatregelen voor verenigingen

De gemeenteraad van juni keurde reeds een 1ste fase aan maatregelen goed om verenigingen in Hoogstraten te helpen met de heropstart. Een volledig overzicht vind je via deze link. 

Compensatie kosten naar aanleiding van afgelaste of aangepaste evenementen

Je kan nog tot 31 december 2020 een aanvraag indienen voor de compensatie van kosten in het kader van de impact van de coronamaatregelen op evenementen. Doe nu je aanvraag via onderstaande knop.

Raadpleeg de meest actuele info op sectorwebsites

Coronawebsite van de federale overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Alle informatie van Stad Hoogstraten: https://www.hoogstraten.be/samentegencorona

Op dit moment geldt voor sport code geel. Klik hier voor info over de kleurcodes. 

Voor sporten in georganiseerd verband geldt (club/verenigingsverband):

  • Zowel met als zonder contact sporten is toegelaten
  • In groepen van maximum 50 personen (en volgens capaciteit van de sportruimte indoor waarbij minimaal 10m² per persoon geldt voor deelnemers vanaf 12 jaar)
  • Met aanwezigheid meerderjarig verantwoordelijke
  • Mits volgen hygiënevoorschriften (handen wassen, ontsmetten gemeenschappelijk sportmateriaal, ...)
  • Mits volgen veiligheidsprotocollen (registratieplicht, communicatie naar leden, correct gebruik mondmaskers, ...)
  • Sportverenigingen met kantine dienen de maatregelen voor heropstart horeca te volgen.

Voor sporten in niet-georganiseerd verband geldt:

  • Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, zonder contact.
  • Sporten met contact kan binnen de eigen sociale bubbel (= gezin + max. 5 vaste contacten)

Meer algemene informatie vind je bij volgende sportpartners:

Links naar leidraad heropstart, protocollen en downloadbare materialen:

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de sportdienst via mail naar sport@hoogstraten.be

Basisprotocol Cultuur 

Sinds 1/9/2020 geldt de nieuwste versie van het Basisprotocol Cultuur. Nieuw in deze versie is de introductie van kleurcodes. Momenteel geldt voor de culturele sector code GEEL. Dit protocol en deze code gelden zolang de situatie niet wijzigt. 

Lees meer over het Basisprotocol Cultuur (geldig vanaf 1/9/2020).

Raadpleeg hier het Basisprotocol Cultuur (geldig vanaf 1/9/2020).

Overzicht code geel

Aandachtspunten

  • Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid als socioculturele vereniging om enkel terug op te starten als je werking kan voldoen aan de geldende veiligheidsmaatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID19.

 

Meer algemene informatie vind je bij volgende instanties:

De Federatie: https://www.defederatie.org/corona

Departement Cultuur, Jeugd en Media: https://cjsm.be/informatie-covid-19

Cultuurloket: https://www.cultuurloket.be/inspiratie/gevolgen-coronacrisis

 

Links naar sectorgidsen:

Verschillende deelsectoren van de culturele sector werkten specifieke leidraden uit die een heropstart kunnen ondersteunen. Deze kregen veelal de naam 'sectorgids'. Deze gidsen zijn een bijkomende hulp en leidraad voor een specifiek domein en kunnen helpen om het Basisprotocol in de praktijk om te zetten. Ze vervangen echter nooit het Basisprotocol, dat blijft steeds de basis waaraan je wettelijk moet voldoen. Doe je dat niet, is het niet toegestaan om je activiteiten te hervatten!

Sectorgids professionele kunsten

Sectorgids amateurkunsten en sociocultureel volwassenenwerk

 

Bestel printmaterialen voor jouw heropstart

Ook voor de vrijetijdsaanbieders (verenigingen en organisatoren) stelt stad Hoogstraten graag een aantal printmaterialen ter beschikking die kunnen helpen bij de heropstart van de activiteiten. Het gaat specifiek over vloerstickers om de 1,5m-regel visueel duidelijk te maken en affiches die de hygiëneregels (de zes gouden regels) oplijsten. Deze kunnen via onderstaand webformulier aangevraagd worden. Medewerkers van de stad verwerken de aanvragen en laten zo snel mogelijk per mail weten wanneer de gevraagde materialen kunnen afgehaald worden. 

Gebruik gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

De geldende coronaregels hebben ook een invloed op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Hieronder lijsten we op welke infrastructuur wel of niet gebruikt kan worden en onder welke voorwaarden. Uiteraard vinden we het als bestuur lastig dat we niet al onze infrastructuur ter beschikking kunnen stellen, maar dat blijkt in sommige gevallen logistiek niet haalbaar. We bekijken uiteraard graag mee of we eventuele problemen kunnen verhelpen, maar kunnen hier geen beloftes rond maken.

Heb je vragen rond het gebruik van gemeentelijke infrastructuur kan je terecht bij de respectievelijke diensten. 

Kom UiT uw kot!

Nu we eindelijk perspectief hebben om terug uit ons kot te komen, roepen we jullie op om jullie activiteiten zeker in te geven in de UiTdatabank. Zo verschijnen ze automatisch op UiT in Vlaanderen en natuurlijk op UiT in Hoogstraten!

Als jullie mee voor een goed gevulde UiT-agenda zorgen, dan wordt het binnenkort eens zo gemakkelijk om terug UiT ons kot te komen!