Verenigingen

Info & richtlijnen

Hoogstraten Herstart het verenigingsleven en de vrijetijdsbesteding. COVID-19 stuurde 2020 al aardig in de war. Het is op vele vlakken zoeken naar oplossingen, waarschijnlijk ook voor jou als vereniging.

Net als jij merken we de overdaad aan informatie en hoe moeilijk het is om deze steeds juist te kunnen filteren. De gefaseerde exit-strategie maakt het immers niet eenvoudig om overzicht te houden op wat nu wel of niet kan/mag.

Graag geven onze vrijetijdsdiensten op deze pagina meer informatie mee. Je vindt hier terug welke websites en instanties zij zelf raadplegen om het meest actuele en correcte overzicht te vinden omtrent COVID-19 en sectorale maatregelen, de regels zoals door de federale overheid gecommuniceerd en een aanvraagformulier voor printmaterialen.

De gemeenteraad van juni keurde reeds een 1ste fase aan maatregelen goed om verenigingen in Hoogstraten te helpen met de heropstart. Meer informatie hierover vind je via deze link

(Laatste update: 29/6/2020)

Raadpleeg de meest actuele info op sectorwebsites

Algemeen

Coronawebsite van de federale overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Alle informatie van Stad Hoogstraten: https://www.hoogstraten.be/samentegencorona

Sector Sport

Maatregelen voor sportclubs in Hoogstraten vanaf 1juli

 • Alle sporten zijn weer toegelaten met contact als ze in georganiseerd verband plaatsvinden, met max. 50 personen, met meerderjarig toezichter / begeleider en de nodige maatregelen voor hygiëne in acht worden genomen. 
 • Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid als sportclub om enkel terug op te starten als je werking kan voldoen aan de geldende veiligheidsmaatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID19. 

 • Outdoor trainingen (max. 50 personen) gaan bij voorkeur door op privé terrein. Indien gebruik gemaakt wordt van openbare ruimte, houd er dan rekening mee dat de openbare ruimte ten alle tijde door iedereen betreden moet kunnen worden. Je kan openbare ruimte niet "reserveren" als sportvereniging. 

 • Sportinfrastructuur die verhuurd wordt via de stad kan onder bepaalde voorwaarden terug gebruikt worden in de periode 1 juli tot 31 augustus, maar enkel door de verenigingen met seizoensreservatie. Verenigingen die hiervan gebruik willen maken nemen contact op met de sportdienst om hieromtrent afspraken te maken. De maatregelen voor huur van sportinfrastructuur via de stad die zullen gelden vanaf 1 september worden in augustus aan de verenigingen en via de website gecommuniceerd. Voor ons is het nu ook nog afwachten welke maatregelen dan zullen gelden. 
 • Voor evenementen zijn er ook meer mogelijkheden, meer informatie hierover vind je op https://www.hoogstraten.be/nieuws/nieuwe-richtlijnen-voor-evenementen-va...
 • Sportverenigingen met kantine dienen de maatregelen voor heropstart horeca te volgen.

Meer algemene informatie vind je bij volgende sportpartners:

Links naar leidraad heropstart, protocollen en downloadbare materialen:

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de sportdienst via mail naar sport@hoogstraten.be

Sector Cultuur

Basisprotocol Cultuur I en II

Sinds 10/6/2020 is het Basisprotocol Cultuur bekend. Door de goedkeuring van dit protocol kunnen socioculturele activiteiten terug opgestart worden, mits ze voldoen aan de opgelegde richtlijnen. Opgelet: dit protocol geldt tot en met 30 juni. 

Lees meer over het Basisprotocol Cultuur I (fase 3, geldt tot 30 juni). 

Raadpleeg hier het Basisprotocol Cultuur I (fase 3, geldt tot 30 juni).

Vanaf 1 juli gaat fase 4 in, hiervoor werd op 25/6/2020 het Basisprotocol Cultuur II bekendgemaakt. De richtlijnen uit dit protocol bepalen de richtlijnen waaraan je moet voldoen als je je socioculturele activiteiten terug opstart na 1 juli. 

Lees hier meer over het Basisprotocol Cultuur II (fase 4, geldt vanaf 1 juli).

Raadpleeg hier het Basisprotocol Cultuur II (fase 4, geldt vanaf 1 juli).

 

Aandachtspunten

 • Conform de besluitvorming van de Nationale Veiligheidsraad mogen alle ‘georganiseerde activiteiten’ worden hervat, ook bioscoopbezoeken en activiteiten met 'verhoogd risico' zoals koorzang, theater en activiteiten met blaasinstrumenten. 
 • Gebruik je gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid als socioculturele vereniging om enkel terug op te starten als je werking kan voldoen aan de geldende veiligheidsmaatregelen ter preventie van de verspreiding van COVID19.

 

Meer algemene informatie vind je bij volgende instanties:

De Federatie: https://www.defederatie.org/corona

Departement Cultuur, Jeugd en Media: https://cjsm.be/informatie-covid-19

Cultuurloket: https://www.cultuurloket.be/inspiratie/gevolgen-coronacrisis

 

Links naar sectorgidsen:

Verschillende deelsectoren van de culturele sector werkten specifieke leidraden uit die een heropstart kunnen ondersteunen. Deze kregen veelal de naam 'sectorgids'. Deze gidsen zijn een bijkomende hulp en leidraad voor een specifiek domein en kunnen helpen om het Basisprotocol in de praktijk om te zetten. Ze vervangen echter nooit het Basisprotocol, dat blijft steeds de basis waaraan je wettelijk moet voldoen. Doe je dat niet, is het niet toegestaan om je activiteiten te hervatten!

Sectorgids professionele kunsten

Sectorgids amateurkunsten en sociocultureel volwassenenwerk

 

Bestel printmaterialen voor jouw heropstart

Ook voor de vrijetijdsaanbieders (verenigingen en organisatoren) stelt stad Hoogstraten graag een aantal printmaterialen ter beschikking die kunnen helpen bij de heropstart van de activiteiten. Het gaat specifiek over vloerstickers om de 1,5m-regel visueel duidelijk te maken en affiches die de hygiëneregels (de zes gouden regels) oplijsten. Deze kunnen via onderstaand webformulier aangevraagd worden. Medewerkers van de stad verwerken de aanvragen en laten zo snel mogelijk per mail weten wanneer de gevraagde materialen kunnen afgehaald worden. 

Gebruik gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur

Gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur kan onder bepaalde voorwaarden terug gebruikt worden. 

Voor sportinfrastructuur (turnzalen, sporthallen, kunstgrasveld) in de periode 1 juli - 31 augustus:

 • Gebruik enkel mogelijk voor vaste gebruikers (met seizoensreservatie)
 • Mits de gebruiker hieromtrent vooraf afspraken gemaakt heeft over de te volgen richtlijnen met de sportdienst

Voor infrastructuur van het gemeenschapscentrum en de polyvalente zaal 4-5-6 in Meerle:

 • Neem contact op met de cultuurdienst om hieromtrent afspraken te maken.   

Kom UiT uw kot!

Nu we eindelijk perspectief hebben om terug uit ons kot te komen, roepen we jullie op om jullie activiteiten zeker in te geven in de UiTdatabank. Zo verschijnen ze automatisch op UiT in Vlaanderen en natuurlijk op UiT in Hoogstraten!

Als jullie mee voor een goed gevulde UiT-agenda zorgen, dan wordt het binnenkort eens zo gemakkelijk om terug UiT ons kot te komen!