Diftar-containers

De huis-aan-huis afvalinzameling gebeurt door IOK en gebeurt volgens het Diftar-principe. Diftar staat voor geDIFferentieerde TARifering. Dit wil zeggen dat je betaalt voor het afval dat je meegeeft. Sorteer je goed dan zal jouw factuur dus lager zijn dan wanneer je veel afval met de huis-aan-huis inzameling meegeeft.

Diftar in de praktijk

Ieder gezin in onze stad ontvangt een grijze container voor het huisvuil en indien gewenst ook een groene container voor gft en een gele container voor papier.

Om te weten hoeveel afval je precies meegeeft, worden de afvalcontainers gewogen bij de inzameling. Elke container is voorzien van een gegevens-chip. Je betaalt per kilo afval dat je meegeeft. 

Kosten

Je ontvangt een betalingsuitnodiging voor het storten van een voorschot op de Diftarrekening. Elke maand wordt een bedrag afgehouden van dit beginsaldo, berekend op basis van een vaste kost + kostprijs per kg afval dat je meegaf.

Wanneer jouw saldo lager is dan 10 euro, krijg je opnieuw een betalingsverzoek.

Dienstverlening

Heb je vragen omtrent de ophaling, facturatie, kapotte container? Neem dan contact op met:

  • Diftar informatielijn: 0800 97 687 of 
  • Afvalinfolijn: 014 53 53 53 

Ondergrondse containers

Indien je woont op een locatie met ondergrondse containers, ontvang je geen individuele container, maar krijg je een toegangspas met een uniek nummer. Elke toegangspas is gekoppeld aan een specifiek adres. De afrekening is gekoppeld aan het aanbieden van deze pas aan de ondergrondse container. Toelichting over het gebruik van deze containers vind je in deze folder 

 

Meer info

Diftar infobrochure

Afvalkalender

Belastingreglement diftar

 

Veel gestelde vragen

Downloads

Gerelateerde items

Naar top