Huisnummers

Bij het bouwen van een woning op een braakliggend perceel of het creëren van extra woongelegenheden heb je een nieuwe huisnummer nodig.
Dit huisnummer wordt toegekend door de stad. Vaak gebeurt dit al bij het verlenen van een omgevingsvergunning. 
Heb je vragen omtrent de huisnummering of twijfel je over jouw huisnummer? Neem dan contact op met de dienst Omgeving. 

Als stad geven wij geen huisnummerbordje. Dit moet je zelf aankopen en ophangen.

Let op! Het bouwen van een woning of het vermeerderen van het aantal woongelegenheden is altijd vergunningsplichtig. Hiervoor heb je altijd een voorafgaande omgevingsvergunning nodig.

Naar top