Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Budgetbeheer

​Heb je schulden en heb je moeilijkheden om je budget goed te beheren? Je ervaart je financiën als een last en wilt dit tijdelijk uit handen geven. Dan is budgetbeheer voor jou een geschikte oplossing.

Een maatschappelijk werker brengt je financiële situatie in kaart en bekijkt de uitgaven die je de voorbije maanden deed en welke schulden je hebt. Op basis daarvan stelt deze een budgetplan op. Je maatschappelijk werker beheert je budget. Je inkomen komt op een rekening die je maatschappelijk werker beheert. Je krijgt leefgeld voor je dagelijkse uitgaven zoals boodschappen en persoonlijke verzorging. Je maatschappelijk werker betaalt met jouw inkomen je rekeningen en je schulden.

Voorwaarden

 • Je vindt het moeilijk om je inkomsten en uitgaven te beheren.
 • Je wilt een beroep doen op professionele hulp.
 • Je geeft het volledige beheer door aan een maatschappelijk werker. Dit wil zeggen dat 
  • de maatschappelijk werker je betalingen doet
  • je je rekeningen op tijd bezorgt
  • je extra aankopen eerst bespreekt met je maatschappelijk werker

Procedure

Ga langs bij de sociale dienst. Een maatschappelijk werker zal nagaan of budgetbeheer een oplossing kan zijn voor jou.
Er wordt een overeenkomst opgemaakt en een overzicht gemaakt van je financiële situatie. 
Er wordt een rekening geopend waar je inkomsten op worden gestort. Je maatschappelijk werk(st)er beheert deze rekening en zal er je kosten en eventuele schulden mee afbetalen.
Je ontvangt een overeengekomen bedrag aan leefgeld voor je dagelijkse uitgaven.
Er wordt onderhandeld met eventuele schuldeisers om tot een afbetalingsplan te komen en er wordt getracht om een reserve aan te leggen voor onvoorziene uitgaven.

Collectieve schuldenregeling

Heb je schulden die je niet kunt afbetalen? Is je schuldenlast zo hoog dat de schulden niet binnen een redelijke termijn of zelfs nooit kunnen worden afbetaald? Dan kan er voor jou een collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank worden aangevraagd. Een collectieve schuldenregeling heeft geen vaste looptijd. Die hangt af van de hoogte van je schuldenlast en je beschikbare inkomsten. In principe bedraagt de maximale looptijd zeven jaar.

Voorwaarden

 • Je worstelt met structurele schulden die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. 
 • Tijdelijke betalingsproblemen komen niet in aanmerking.
 • Handelaars en vennootschapsvormen komen niet in aanmerking:
  • structurele schuldproblemen: beroep je op een faillissement
  • tijdelijke wanbetalingen: doe beroep op de wet continuïteit van de ondernemingen
 • Vrije beroepen, boeren en ambachtslui komen in principe in aanmerking.

Procedure

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die structurele schuldproblemen aanpakt:

De juriste van de sociale dienst zal een verzoekschrift opstellen om deze maatregel aan te vragen. In dit verzoekschrift worden alle schuldeisers en schulden opgenomen. Het verzoekschrift wordt toegezonden aan de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechter beslist of u al dan niet wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. Indien je wordt toegelaten, wordt er een schuldbemiddelaar aangesteld. Meestal is dit een advocaat. De schuldbemiddelaar beheert jouw inkomen. Zo helpt hij/zij jou je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling ben je meestal schuldenvrij.