Huurcontract registreren

De verhuurder moet het contract binnen de 2 maanden na de ondertekening laten registreren. De registratie kan:

De registratie is gratis. Ook de plaatsbeschrijving moet worden geregistreerd. Dat kan samen met het huurcontract, maar mag ook op een later tijdstip.

Zolang het huurcontract niet geregistreerd is, kan de huurder het contract opzeggen zonder opzeggingstermijn of -vergoeding. De opzegging gaat in op de 1ste dag van de maand nadat de huurder heeft opgezegd.

Verder heeft een niet-geregistreerd huurcontract voor huurder en verhuurder exact dezelfde waarde als een geregistreerd huurcontract.

Naar top