Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Geslaagde trefdag ILV Noorderkempen werkt!

Op vrijdag 23 september 2022 mochten bijna 300 mensen van onze bevriende organisaties ontvangen voor onze trefdag.  In de voormiddag werd er vanuit elk van onze projecten een workshop georganiseerd:

  • Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO): een samenwerking tussen OCMW’s, CAW en de DMW’s van de ziekenfondsen - hoe beter samenwerken ondanks beroepsgeheim?
  • Top in je Kop: een project rond het psychisch welzijn van jongeren – voorstelling resultaten bevraging bij jongeren & interactieve pdf
  • E-inclusie: hoe krijgen we alle mensen mee in het digitale verhaal
  • MOEF NK: hoe kunnen we jongeren duurzaam aan de slag krijgen? Wat houdt hen bezig?

Tijdens de middag kon men bijbabbelen met een broodje en heel lekkere soep, die werd gereedgemaakt door volwassenen met een verstandelijke beperking van Talander uit Arendonk. De wijk-werkers van Noorderkempen Werkt zorgden zelf voor de bediening.

Daarna werd het nieuwe logo van ILV Noorderkempen Werkt onthuld door onze voorzitter, Leen Kerremans. Gevolgd door een gesmaakt interview van Tijs Vanneste door Rob Blockx, lid van het beheerscomité, gaf ons meer inzicht in de deelnemers van De Kemping 1 en 2 en hun ervaringen, en in de aanpak van Tijs en zijn ploeg. Door de jongeren als zelfstandige mensen in hun eigenheid te benaderen, zorgt dit voor betere resultaten op langere termijn. Eenzelfde ervaring en inzichten komen ook terug in de projecten van Noorderkempen Werkt.

De zaal ging dan ook helemaal op in de liedjes die Tijs & De Pelikanen brachten. Het zorgde voor veel complimentjes tijdens de het afsluitende netwerkmoment.

 

De interlokale vereniging (ILV) Noorderkempen Werkt is een samenwerkingsverband van zes gemeenten en OCMW’s van de Noorderkempen: Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. De ILV Noorderkempen Werkt slaat de handen in elkaar voor de coördinatie van het lokale tewerkstellingsbeleid en overkoepelende initiatieven op vlak van welzijn en zorg.

De uitgangspunten van ILV Noorderkempen zijn:

  • Nieuwe trends, projectoproepen, beleid in ontwerpfase,... signaleren aan de partnergemeenten.
  • Expertise en kennis opbouwen en lokaal verankeren.
  • Kansen tot het uitwisselen van ervaringen, leernetwerken organiseren.
  • Versterken of uitbreiden lokaal aanbod dienstverlening (specialismen).

Hieronder vind je meer info over de projecten van ILV Noorderkempen werkt en over het team en de structuur.