Info huurder

Als huurder sluit je met de eigenaar van een woning een huurovereenkomst vast waarin de rechten en plichten van beiden in vermeld staan. Hou er rekening mee dat wanneer je een huurovereenkomst tekent, de woning aan de voorwaarden qua veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid voldoet. In Hoogstraten moet elke woning die te huur wordt aangeboden met bouwjaar 2000 of ouder beschikken over een conformiteitsattest dat aantoont dat de woning voldoet aan alle eisen betreffende veiligheid en gezondheid. 

Vanaf 01/01/2019 is er een nieuw huurdecreet waarin de volledige wetgeving beschreven wordt. Meer informatie kan je via deze link terug vinden. Heb je een contract dat gestart is voor 01/01/2019 dan geldt deze wetgeving nog.

Alle informatie over welke onderhoudswerken ten laste zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder kan je terugvinden in de brochure ZieZo!

Heb je specifieke vragen, ben je op zoek naar standaarddocumenten of heb je toch juridisch advies nodig, dan kan je terecht bij de Huurdersbond. Sommige diensten zijn enkel voor leden maar het lidgeld bedraagt slechts 12 tot 20€/jaar. 

Naar top