Infozine

Het stadsbestuur publiceert elke twee maanden een nieuwsmagazine: Infozine. Dit stadsblad geeft de Hoogstratenaren zes keer per jaar informatie over het beleid van het stadsbestuur, nieuwe regels en maatregelen en belangrijke evenementen. Elke inwoner ontvangt dit blad gratis in de brievenbus. Een redactieraad van ambtenaren en beleidsmensen bepaalt de samenstelling. De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de redactie en lay-out.  

Naar top