Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

U kan een inname aanvragen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld:

  • u verhuist
  • voor het plaatsen van een container of bouwmaterialen
  • werken uitvoert aan uw woning of handelspand
  • voor langere periode dient te laden en lossen
  • ...

  Wij geven geen parkeerverbod voor privé-evenementen zoals verjaardag, huwelijk, communie,... . Voor openbare evenementen kan u terecht bij ons evenementenloket

  Er zijn niet overal parkeerplaatsen ter beschikking, waardoor u eventueel een deel van de rijbaan, voetpad of fietspad moet innemen. Hiervoor dient de nodige signalisatie afgesproken te worden. Deze verplichte signalisatie moet jij als aanvrager zelf voorzien.

  Specifieke toelatingsvoorwaarden

  Het plaatsen van verkeerssignalisatie in het kader van een parkeerverbod, moet op volgende wijze gebeuren:

  • Verkeersbord E3 'stilstaan en parkeren verboden'
  • Onderbord type 5b met vermelding van de dagen en eventueel de uurregeling van het verbod
  • Onderbord type Xa tot en met Xd 'aanduiding van het begin, tussen en einde van de reglementering'
   • Minimum 48u-72u vooraf plaatsen
   • Inventaris opmaken van de dan geparkeerde voertuigen met vermelding van: merk, type, kleur, nummerplaat en exacte locatie (straatnaam en nr) – met foto
   • Inventaris mailen (minstens 24 vóór aanvang van vergunning) aan: pz.noorderkempen.wijk.hoogstraten@police.belgium.eu en administratie.ruimte@hoogstraten.be
   • Alle gebods- en verbodsborden dienen na elk kruispunt te worden herhaald.
   • Als particulier kan u uw aangevraagde parkeerverbodsborden afhalen bij onze stedelijke werkplaats, Industrieweg 2 te Hoogstraten, 03/340 19 37 tijdens de openingsuren: ma-do van 08u00-12u00 en 12u30-16u00 en vr van 08u00-12u00 en 12u30-14u00. Aanmelden rechtstreeks bij het magazijn.
   • Bij verlenging is de aanvrager zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van de data op de borden
    • Hiervoor kan de aanvrager een witte stift lenen bij onze stedelijke werkplaats (op vertoon van de nieuwe verlengde vergunning)

  Inname met hinder: het bijgevoegde signalisatieplan moet correct opgevolgd worden.

  • Volgens de wettelijke voorschriften uit het MB 07/05/1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de weg
  • Volgens de bepalingen uit het standaardbestek 250
  • Veiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsen primeert
  • Bij gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken dienen arbeiders verplicht signalisatiekledij type 3 te dragen
  • Verplicht bijkomend te plaatsen: identificatiebord van de verantwoordelijke aannemer met een telefoonnummer waarop 24/24 en 7/7 iemand te bereiken is
  • Wanneer er verkeersborden op grondgebied van een aangrenzende gemeente geplaatst moeten worden: ook vergunning bij deze gemeente op te vragen

   Als je een deel van het openbaar domein inneemt langs een gewestweg moet je ook een toelating aanvragen bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Dit kan vanaf 15 mei 2023 via het webportaal https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen. Een aanvraag moet minimaal 30 werkdagen vooraf doorgegeven worden. Enkel innames voor een periode vanaf 24 uur moeten aangevraagd worden.

  Bedrag

  Het gebruik van parkeerverbodsborden is gratis. Indien u een inname aanvraagt voor het plaatsen van een container, andere (werf)materialen of werken, zullen hier kosten aan worden verbonden. 

  Wanneer uw aanvraag door ons is behandeld en goedgekeurd dan ontvangt u een digitale betaaluitnodiging per e-mail. In de mail zit een link naar een webpagina waar u met alle hedendaagse betaalmiddelen de betaling kan uitvoeren. Na de betaling ontvangt u per kerende de vergunning in je mailbox.

  De belasting is vastgesteld op 0,30 €/m²/dag met een minimum van € 30,00.

  Vrijstelling wordt verleend aan:

  • innames bij werken aan een beschermd monument
  • innames voor minder dan 3 werkdagen

  Hoe plaats ik een parkeerverbod?

  Bij een parkeerverbod moeten telkens op het begin en het einde verkeersborden staan. Wanneer de afstand tussen het begin- en eindbord groter is dan 300m moet er een tussenbord geplaatst worden. Wij raden aan om op locaties zoals de Vrijheid, met tussenborden te werken, ook als de afstand kleiner is dan 300m. Na een kruispunt dient het parkeerverbod opnieuw aangeduid te worden met een begin- en eindbord. De borden moeten gericht worden naar het verkeer dat aan de kant van het verbod rijdt.

  De voorbeelden hieronder zijn mét de tussenborden, maar deze hoeven zoals hierboven aangegeven niet altijd geplaatst te worden.