Inname openbaar domein mét omleiding

Innames waarbij een omleiding wordt voorzien, moeten door het college goedgekeurd worden. Hierbij zal met een langere verwerkingsperiode rekening gehouden moeten worden. Als de aanvraag niet tijdig ingediend wordt, zal deze geweigerd worden.

Specifieke toelatingsvoorwaarden

Inname met hinder: het bijgevoegde signalisatieplan moet correct opgevolgd worden.

  • Volgens de wettelijke voorschriften uit het MB 07/05/1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de weg.
  • Volgens de bepalingen uit het standaardbestek 250.
  • Veiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsen primeert.
  • Bij gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de werken dienen arbeiders verplicht signalisatiekledij type 3 te dragen.
  • Verplicht bijkomend te plaatsen: identificatiebord van de verantwoordelijke aannemer met een telefoonnummer waarop 24/24 en 7/7 iemand te bereiken is.
  • Wanneer er verkeersborden op grondgebied van een aangrenzende gemeente geplaatst moeten worden: ook vergunning bij deze gemeente op te vragen.
Naar top