Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

U kan een parkeerverbod aanvragen voor verschillende redenen. Heeft u een verhuis of wilt u parkeerplaatsen vrijhouden i.v.m. een activiteit of werken? Dan moet u een aanvraag indienen bij het stadsbestuur.

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst Administratie Ruimte via deze link.

Wij vragen u om de aanvraag tijdig in te dienen. Een parkeerverbod dient 48 uur, indien mogelijk 72 uur, voor de inname geplaatst te worden.

Het gemeentebestuur stelt parkeerverbodsborden ter beschikking voor particulieren. Deze regeling geldt niet voor signalisatie geplaatst door aannemers. Zij dienen zelf in te staan voor de borden nodig in het kader van hun activiteiten.

De aanvragende particulier kan de parkeerverbodsborden afhalen bij de stedelijke werkplaats, ten vroegste 3-4 dagen voor de activiteiten plaatsvinden. Is deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan dienen de borden eerder afgehaald te worden, rekening houdend met de openingsuren van de werkplaats.

De aanvrager dient de borden terug te brengen op de eerste werkdag, volgend op de verhuis/activiteit/werken of op de afgesproken dag. De aanvrager draagt de volledige verantwoordelijkheid van de uitgeleende materialen, en dit zowel bij verlies als bij beschadiging.

Bedrag

Het gebruik van parkeerverbodsborden is gratis. Indien u een parkeerverbod aanvraagt voor het plaatsen van een container of andere (werf)materialen, zullen hier kosten aan worden verbonden.

De belasting is vastgesteld op 0,30 €/m²/dag met een minimum van € 30,00.
Vrijstelling wordt verleend aan:

  • innamen bij werken aan een beschermd monument
  • innamen voor minder dan 3 werkdagen