Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Voor elke ingebruikname van het openbaar domein moet een aanvraag worden ingediend bij het stadsbestuur.

Bij het uitvoeren van werken moet de aanvrager stipt de voorschriften van de toelating volgen en de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen. Deze worden opgelegd in het toelatingsbesluit of door de politie gegeven tijdens het uitvoeren van de werken.

Na het verstrijken van de toelating moeten alle materialen onmiddellijk verwijderd worden. Het openbaar domein moet terug in de oorspronkelijke staat gebracht worden. Eventueel aangebrachte schade moet hersteld worden.

 

Procedure

De aanvraag wordt ingediend bij de dienst administratie ruimte via deze link. Toevoeging van een duidelijke schets van de werkzone is wenselijk. Deze schets, plan en/of eventueel foto’s kan u in bijlage toevoegen in bovenstaand programma. 

De termijn waarop u uw aanvraag moet indienen hangt zowel af van de gevraagde inname, als van het type weg:

  • Kleine innames buiten de rijweg, zonder hinder voor verkeer of voetgangers: 5 werkdagen
  • Innames waarbij ook een signalisatievergunning dient aangevraagd : 14 werkdagen
  • Innames voor grote werken met sterke hinder of met een omleiding: 20 werkdagen
  • Een inname van een gewestweg dient u 30 werkdagen op voorhand aan te vragen. De stad stuurt uw aanvraag door naar AWV, u hoeft zelf geen aanvraag meer in te dienen bij het AWV. Voor de inname van een gewestweg zal je ook een afzonderlijke factuur van hen ontvangen.
  • Alle overige grote werken: minstens 5 werkdagen

Tijdens het aanvullen van de gegevens wordt er op een gegeven moment gevraagd om u aan te melden of te registreren. Wanneer u de eerste keer een aanvraag via deze weg doet, dient u zich te registreren, bij de volgende aanvragen kan u zich aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord, of u kan er ook voor kiezen u aan te melden met uw identiteitskaart.

Bij het afleveren van een toelating voor de inname van het openbaar domein, kan opgelegd worden dat er signalisatie moet geplaatst worden. Het is wettelijk verplicht om bij een inname van het openbaar domein de juiste verkeersborden te voorzien, om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen. Deze verplichte signalisatie moet de aanvrager zelf voorzien. 

Laattijdige aanvragen (aanvragen die de minimum aanvraagtermijn overschrijden), kunnen in het programma niet worden ingegeven. In uitzonderlijke gevallen kunnen we deze zelf nog aanmaken, maar dan dient er een spoedprocedure gevolgd te worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen via administratie.ruimte@hoogstraten.be.

Bedrag

De belasting is vastgesteld op 0,30 €/m²/dag met een minimum van € 30,00.
Vrijstelling wordt verleend aan:

  • innamen bij werken aan een beschermd monument
  • innamen voor minder dan 3 werkdagen