Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Inhoud

Indien je dak- of thuisloos was en een woning hebt gevonden, kan je een installatiepremie aanvragen bij de sociale dienst van stad Hoogstraten. Die premie helpt je om je woning in te richten.

Voorwaarden

 • Je ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid:
  • Werkloosheidsvergoeding
  • Invaliditeitsuitkering
  • Pensioen
  • Ben je aan het werk? Dan moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
 • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet meer dakloos.
 • Je ontving nog nooit een installatiepremie.

Procedure

Je vraagt een installatiepremie aan bij de sociale dienst van stad Hoogstraten. Er zal een sociaal en financieel onderzoek gebeuren. Daarna neemt het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst een beslissing over jouw aanvraag.

Een afspraak maken kan door te bellen of te mailen naar de sociale dienst, of via onderstaande knop.

Afspraak maken

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Huurcontract
 • Bewijs van inkomsten en uitgaven van jezelf, je gezinsleden en de personen met wie je samenwoont

Kostprijs

Het bedrag van de installatiepremie is gelijk aan het maandbedrag van het leefloon categorie persoon met gezinslast.

Naar top