Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Algemene informatie

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en het Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018 bepalen dat iedere gemeente vanaf 2019 bepaalde documenten van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op de gemeentelijke webstek moet weergeven. 

Op deze pagina kan u deze documenten terugvinden.
De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden staan alfabetisch gerangschikt.

Naar top