Klacht woningkwaliteit

Volgens de Vlaamse Wooncode is een woning onbewoonbaar indien ze gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden. Een woning is ongeschikt als ze niet voldoet aan de minimum vereisten op het gebied van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid of minimaal comfort.

Als je dus een woning, appartement of studio huurt met ernstige gebreken, kan je dit melden aan het Woonloket. Zij zullen de situatie dan bespreken en onderzoeken. Indien nodig wordt het Agentschap Wonen-Vlaanderen ingeschakeld om over te gaan tot een woningonderzoek. Let wel op, indien de woning onbewoonbaar wordt verklaard, kan het zijn dat je de woning moet verlaten. 

Je kan deze melding ook digitaal doen via onderstaande link. 

Naar top