Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Klimaatactieplan burgemeestersconvenant Hoogstraten

In februari 2014 heeft Hoogstraten haar klimaatplan voor duurzame energie ingediend bij de Europese commissie. Hierin staat opgenomen wat we de komende jaren gaan doen om minder energie te verbruiken en meer duurzame energie toe te passen. Hierin staat wat we reeds doen, waarop we extra willen inzetten en welke samenwerking we gaan zoeken.

Na indiening van het klimaatplan bij de Europese Unie zullen we tweejaarlijks rapporteren over de genomen stappen en bijsturen in de planning en acties.

Een klimaatactieplan door participatie

Het bestuur koos bewust voor een uitgebreide planfase waarbij het belangrijk was om onze inwoners uitgebreid te informeren en te bevragen. Volwassen betrokkenen werden bevraagd via de adviesraden en de dorpsraden.

Kinderen en jongeren werden ook betrokken. Onder begeleiding van Djapo werkten kinderen aan een advies voor het klimaatplan in Hoogstraten. Leerlingen van twee Hoogstraatse scholen kwamen hun aanbevelingen overhandigen aan het Schepencollege.