Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

U kunt reeds vooraf bepalen of u na uw overlijden traditioneel wil begraven worden of gecremeerd worden. Die keuze wordt in een document, ter beschikking bij de dienst burgerzaken, vastgelegd en vermeld in het bevolkingsregister.

Bij elk overlijden wordt nagegaan of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd, en in voorkomend geval wordt nagegaan of de wens van de overledene gerespecteerd wordt. Je kunt steeds een eerder gemaakte keuze wijzigen.

Mogelijkheden m.b.t. de lijkbezorging:

  • begraving van het stoffelijk overschot
  • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de territoriale zee
  • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
  • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats