Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

!! Vanaf 2020 wijzigt de regelgeving in verband met (landbouw)rampen. De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector. De toepassing van de schadevaststellingen door de schattingscommissie valt dus voor een gedeelte weg. 
Meer info.

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die buitengewone schade hebben aan  hun teelten. De schade is veroorzaakt door natuurlijke weersomstandigheden, zoals hevige regenval, hagel of bijvoorbeeld langdurige droogte. 

Een commissie landbouwschade komt bij de land- of tuinbouwer langs om een schatting op te maken van de geleden schade. De land- of tuinbouwer ontvangt een officieel document waarmee hij of zij de schade kan aantonen aan eender welke instantie. De landbouwcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de belastingdienst, en een aantal experten naargelang de teelt.

Heeft u een vraag voor de schattingscommissie? Neem dan contact op met het stadsbestuur.