Schattingscommissie landbouwschade

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die buitengewone schade hebben aan  hun teelten. De schade is veroorzaakt door natuurlijke weersomstandigheden, zoals hevige regenval, hagel of bijvoorbeeld langdurige droogte. 

Een commissie landbouwschade komt bij de land- of tuinbouwer langs om een schatting op te maken van de geleden schade. De land- of tuinbouwer ontvangt een officieel document waarmee hij of zij de schade kan aantonen aan eender welke instantie. Wanneer het natuurfenomeen die de schade veroorzaakte, later erkend wordt als natuurramp, kan de getroffen land- of tuinbouwer beroep doen op het rampenfonds. In geval van niet-erkenning, kan de getroffene met het bewijs van schade zijn verminderde opbrengst aantonen bij de belastingdienst in geval hij/zij werkt met een forfaitaire aangifte.

De landbouwcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de belastingdienst, en een aantal experten naargelang de teelt.

Voor meer informatie : check de website van Boerenbond.