Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Stad Hoogstraten wenst leegstand en verwaarlozing te voorkomen

Soms staan woningen en gebouwen gedurende lange tijd leeg of worden ze niet degelijk onderhouden. De eigenaar loopt niet alleen mogelijke huurinkomsten mis, maar ziet mogelijks ook de waarde van het pand dalen. Deze leegstaande en verwaarloosde panden zijn vaak ook een bron van ergernis voor de buurtbewoners. Bovendien is het een gemiste kans voor gezinnen die op zoek zijn naar een woning.

Leegstand en verwaarlozing

Stad Hoogstraten zet al sinds 2010 in op de aanpak van leegstaande panden via een gemeentelijk leegstandsregister. In dit register staan woningen en gebouwen die minstens 1 jaar leeg staan. Sinds 2017 is het aanpakken van verwaarloosde panden eveneens een gemeentelijke taak. In het register van verwaarloosde panden staan woningen en gebouwen die uiterlijk ernstige gebreken vertonen. Indien een pand zowel leegstaand als verwaarloosd is, is het mogelijk dat een pand op beide registers terecht komt.
We trachten leegstand en verwaarlozing te voorkomen door deze panden in kaart te brengen en de betrokken eigenaars op de hoogte te brengen en te ondersteunen. Als eigenaar van een leegstaand en/of verwaarloosd pand kan je bv. overwegen om het pand te renoveren (waar diverse premies voor beschikbaar zijn), te verkopen of te verhuren. Dit kan dan zowel via de gewone huurmarkt als via een sociaal verhuurkantoor.

In april 2020 hebben we een heffing ingevoerd op leegstaande en verwaarloosde panden. Om de eigenaars van een geïnventariseerd pand de tijd te geven een oplossing te zoeken voor hun pand, zal de heffing pas in 2021 voor de eerste keer geïnd worden.

Procedure

Stad Hoogstraten doet beroep op de intercommunale IOK voor de opmaak en actualisatie van beide registers. IOK staat in voor de vaststelling van leegstand en verwaarlozing, het beheer van de registers en het afhandelen van de eventuele beroepsprocedures en de schrappingsaanvragen. Voorafgaand aan de opname van een pand in één van beide registers wordt de eigenaar op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. Vervolgens is er steeds de mogelijkheid om in beroep te gaan. De heffingen op zowel leegstaande als verwaarloosde panden betreffen daarentegen een bevoegdheid van de gemeente.

Meer informatie

Heb je vragen over een leegstaand en/of verwaarloosd pand of wens je meer informatie over de mogelijke oplossingen, aarzel dan niet om onze dienst wonen te contacteren. Zij kunnen jou informatie geven over de mogelijke alternatieven.Wist je dat je in sommige gevallen recht zal hebben op premies? Ook hiervoor kan je terecht bij de dienst Wonen.