Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

UITTREKSEL ONLINE AANVRAGEN

Het uittreksel uit het strafregister, het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden, is een officieel document dat een opsomming geeft van eventuele veroordelingen. Er bestaan drie modellen van het uittreksel uit het strafregister. De instantie die het uittreksel vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt:

 • het model afgeleverd conform artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering: bestemd voor alle andere activiteiten dan deze vermeld bij de volgende twee modellen;
 • het model afgeleverd conform artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering, bestemd voor activiteiten die vallen onder opvoeding, onderwijs, psycho-, medische en sociale begeleiding, hulpverlening aan jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.
 • het model afgeleverd conform artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering: bestemd voor een aantal gereglementeerde activiteiten, bijvoorbeeld:
  • wapenvergunning en jachtverlof
  • drankslijteren
  • boekhoudkundige of fiscale beroepen
  • beroepen in de veiligheid
  • taxichauffeur
  • ...

Voorwaarden

Je moet inwoner zijn van stad Hoogstraten.

Procedure

 • Je kan het uittreksel uit het strafregister persoonlijk aanvragen bij de dienst frontoffice / burgerzaken door telefonisch een afspraak te maken op het nummer 03 340 19 11 of 03 340 19 30;
 • Vul via het e-loket het aanvraagformulier voor een uittreksel uit het strafregister in (via de knop bovenaan). Je kan in de aanvraag zelf kiezen of je het uittreksel per post laat opsturen, per e-mail of je het uittreksel zelf afhaalt bij het onthaal.
 • Je kan het uittreksel uit het strafregister ook aanvragen via telefoon of e-mail. Vermeld in je e-mail zeker volgende gegevens:
  • naam en voornaam;
  • rijksregisternummer of geboortedatum;
  • omschrijf duidelijk waarvoor je het uittreksel nodig hebt, bijvoorbeeld: Sollicitatie als leerkracht in de lagere school, … ;
  • Hoe je het uittreksel wil ontvangen: per post, per e-mail of afhalen aan het onthaal.
 • Je kan het uittreksel uit het strafregister bij volmacht door iemand anders laten ophalen bij de dienst burgerzaken. Je mag de volmacht zelf schrijven, vermeld zeker bovenstaande gegevens en de persoon aan wie je volmacht geeft. Je kan ook dit voorbeeld van een volmacht printen en invullen. Voeg steeds een kopie van je identiteitskaart bij. Het afhalen kan aan het onthaal.

Wat meebrengen?

 • Je identiteitskaart
 • Als een ander persoon het uittreksel uit het strafregister voor je komt aanvragen: volmacht en kopie van je identiteitskaart

Bedrag

Gratis.