Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister (voorheen het 'bewijs van goed gedrag en zeden') is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Er zijn drie verschillende modellen, de instantie die het document vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt:

Model 1 (afgeleverd in toepassing van art. 595):

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld, en kan dus gebruikt worden voor allerlei doeleinden (openbare instellingen, particulieren en privé-instellingen).

Model 1 (afgeleverd in toepassing van art.  596.1):

Dit model is voorzien voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn (bijvoorbeeld voor beveiligingsberoepen, fiscale beroepen/verzekeringswezen, jachtvergunning, ...).

Model 2 (afgeleverd in toepassing van art 596.2):

Dit uittreksel wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit met contact met kinderen en jongeren wenst uit te voeren of voor een job waar je veel in contact komt met minderjarigen (bijvoorbeeld onderwijs, psycho-medisch-sociale begeleiding, ...)

Bijkomende informatie

Personen die ambtshalve zijn afgevoerd of personen die in Hoogstraten gewoond hebben maar nu in het buitenland verblijven dienen een Uittreksel uit het strafregister aan te vragen bij het Centraal Strafregister: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_...

Personen die nog ingeschreven zijn in Hoogstraten, maar in het buitenland verblijven dienen het uittreksel uit het Strafregister aan te vragen op het stadhuis.