Inburgeren

Onthaalbureau Inburgering

Voor het volgen van een inburgeringstraject kan u beroep doen op het onthaalbureau inburgering van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Een inburgeringstraject bestaat uit:
  • een basiscursus Nederlands
  • een kennismaking met de Vlaamse en Belgische samenleving
  • begeleiding naar het vinden van werk of studies en het aanbod aan cultuur en vrije tijd
  • persoonlijke begeleiding.
Sommige vreemdelingen zijn verplicht een inburgeringstraject te volgen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. Maar ook andere migranten kunnen een beroep doen op deze dienst voor begeleiding. 
Loket Hoogstraten

Jaak Aertslaan 4 (onthaal OCMW)
2320 Hoogstraten

Open: woensdag van 16u30 tot 19u

Samen Inburgeren

Samen Inburgeren is vrijwillig, en deelname is gratis. Elk jaar worden er duo’s gevormd tussen vrijwillige coaches uit Hoogstraten en anderstalige inburgeraars. Zij spreken gedurende een 9-tal maanden geregeld af om samen activiteiten te doen. Bijvoorbeeld: een wandeling of fietstocht, een frietje gaan eten, naar Ciné Horizon gaan, een museum bezoeken, een kijkje nemen op de opendeurdag van een school, … Daarnaast worden er ook groepsactiviteiten ingericht voor alle deelnemers aan het project.

Bedoeling is dat de inburgeraars:  
  • de cultuur en gewoontes van hier leren kennen,
  • Hoogstraten leren kennen,
  • mensen leren kennen,
  • Nederlands oefenen door te praten.

En de coaches leren op hun beurt bij over andere culturen.

Meer info