Inschrijving

Alle buitenlanders die zich in België vestigen, moeten zich aanmelden bij de immigratiedienst, de vroegere dienst vreemdelingenzaken. Inwoners van de EU doen dit zowel bij kort (3 maanden) als bij lang verblijf binnen de 8 werkdagen. Inwoners van buiten de EU doen dit bij kort verblijf binnen de drie werkdagen tenzij zij verblijven in een hotel, gevangenis of ziekenhuis. Bij lang verblijf is dit binnen de 8 werkdagen.

Procedure

U dient zich aan te melden bij de immigratiedienst met volgende documenten:

 • Geldig paspoort
 • Bewijs van uitschrijving uit vorige gemeente
 • Uittreksel uit geboorteakte met vermelding van afstamming
 • Uittreksel uit de huwelijksakte (evt. scheidingsakte)
 • Rijbewijs
 • Huur- of koopcontract van de woning in België
 • Bewijs van inkomsten voor loontrekkende:
  - Gehuwden: één van de partners dient te werken
  - Samenwonenden: beide partners dienen te werken
  - Werkgeversverklaring te vragen op dienst vreemdelingenzaken
  - Bewijs van pensioen in buitenland voor gepensioneerden
  - Indien Kopie van laatste loonstrook
 • Zelfstandige:
  - HR/Kamer van Koophandel
  - BTW nummer
  - Bewijs sociale verzekeringskas
  - Laatste aanslagbiljet
 • Schoolattest voor schoolgaande kinderen
 • 2 pasfoto's

Na voorlegging van deze stukken, levert de stad een bewijs van inschrijving of een speciale identiteitskaart af. De Minister van Justitie beslist na ontvangst van het dossier over de af te leveren verblijfsvergunning.