Inschrijving

Alle buitenlanders die zich in België vestigen, moeten zicht aanmelden bij de vreemdelingendienst.

Ben je inwoners van de EU? Dan moet jij je aanmelden binnen de 8 werkdagen zowel bij kort (3 maanden) als bij lang verblijf.

Ben je van buiten de EU? Dan moet jij je aanmelden binnen de 3 werkdagen, bij kort verblijf. Tenzij je verblijft in een hotel, ziekenhuis of gevangenis. Bij lang verblijf moet jij je aanmelden binnen de 8 werkdagen.

Procedure

Je meldt je aan bij de immigratiedienst met volgende documenten voor alle gezinsleden:

 • Een geldig paspoort
 • 1 pasfoto
 • Een bewijs van uitschrijving uit de vorige gemeente
 • Een uittreksel uit de geboorteakte met vermelding van afstamming
 • Een uittreksel uit de huwelijksakte (en eventueel scheidingsakte)
 • Een rijbewijs
 • Een huur- of koopcontract van de woning in België
 • Een bewijs van inkomsten voor loontrekkenden

Werk je in België:

 • een arbeidscontract of bij interim een dag- of weekcontract van de komende 3 maanden

Werk je in Nederland:

 • Een arbeidscontract
 • 3 recente loonstroken
 • Formulier S1 voor ziekteverzekering geldig in België

Ben je zelfstandige in België:

 • Een volledig uittreksel Kruispuntbank voor Ondernemingen
 • Een attest van de sociale kas voor zelfstandigen bestemd voor inschrijving in het vreemdelingenregister

Ben je zelfstandige in Nederland:

 • Een recent uittreksel KvK
 • Recente kwartaalresultaten. Dit hoeven geen definitieve te zijn.
 • Bewijzen dat er vanuit de Nederlandse zelfstandige activiteit een inkomen word gegenereerd
 • Formulier S voor ziekteverzekering geldig in België

 

Als je deze documenten kan voorleggen, levert de stad een bewijs van inschrijving of een speciale identiteitskaart af. De minister van Justitie beslist na ontvangst van het dossier over de verblijfsvergunning.

https://dofi.ibz.be/