Inschrijving

Alle buitenlanders die zich in België vestigen, moeten zich aanmelden bij de vreemdelingendienst. Inwoners van de EU doen dit zowel bij kort (3 maanden) als bij lang verblijf binnen de 8 werkdagen. Inwoners van buiten de EU doen dit bij kort verblijf binnen de drie werkdagen tenzij zij verblijven in een hotel, gevangenis of ziekenhuis. Bij lang verblijf is dit binnen de 8 werkdagen.

Procedure

U dient zich aan te melden bij de immigratiedienst met volgende documenten voor alle gezinsleden:

 • Geldig paspoort
 • 1 pasfoto
 • Bewijs van uitschrijving uit vorige gemeente
 • Uittreksel uit geboorteakte met vermelding van afstamming
 • Uittreksel uit de huwelijksakte (evt. scheidingsakte)
 • Rijbewijs
 • Huur- of koopcontract van de woning in België
 • Bewijs van inkomsten voor loontrekkende:
 • - U werkt in België : een arbeidscontract, ingeval van interim worden de dag- of weekcontracten gevraagd van de komende 3 maanden
  - U werkt in Nederland : - een arbeidscontract
                                        - 3 recente loonstroken
                                        - formulier S1 m.b.t. ziekteverzekering geldig in België
 • Zelfstandige in België

- volledig Uittreksel Kruispuntbank van Ondernemingen
- attest van de Sociale Kas voor Zelfstandigen bestemd voor inschrijving in het Vreemdelingenregister

 • Zelfstandige in Nederland

- recent uittreksel KvK
​- recente kwartaalresultaten (deze hoeven niet definitief te zijn)
- bewijzen dat er vanuit de Nederlandse zelfstandige activiteit een inkomen wordt gegenereerd
- formulier S1 m.b.t. ziekteverzekering geldig in België

Na voorlegging van deze stukken, levert de stad een bewijs van inschrijving of een speciale identiteitskaart af. De Minister van Justitie beslist na ontvangst van het dossier over de af te leveren verblijfsvergunning.