Nederlands leren en oefenen

Nederlands leren

Wil u de Nederlandse taal leren? Bij het Agentschap Integratie en Inburgering helpen ze u graag verder. Zij nemen een test af en zoeken voor u de best passende cursus. Er zijn verscheidene organisaties in de regio die lessen Nederlands inrichten, maar men moet wel eerst bij het Agentschap zijn ingeschreven voor men met een cursus kan starten.

Opgelet: het loket in Hoogstraten van het Agentschap Integratie en Inburgering werkt enkel op afspraak. 

Agentschap Integratie en Inburgering - loket Hoogstraten

Jaak Aertslaan 7 (sociale dienst)
2320 Hoogstraten
Op afspraak via het telefoonnummer 02 701 72 70.

Agentschap Integratie en Inburgering - Nederlands leren

02 701 72 70 

hoogstraten@integratie-inburgering.be

Nederlands oefenen

Praatpunt is een plaats waar anderstaligen Nederlands kunnen oefenen zonder verdere verplichtingen. Praatpunt is geen les maar een oefenmoment, een aanvulling op de lessen Nederlands.
Nederlandstalige vrijwilligers en anderstaligen zitten samen aan tafels en praten over eender welk onderwerp: de actualiteit, werk, hobby’s, gezin, … Het is een plek waar duidelijk en eenvoudig Nederlands wordt gesproken. Iedereen die zijn Nederlands wil oefenen is welkom. De enige voorwaarde is dat men al wat Nederlands kan spreken - graag minstens taalniveau 1.2.

Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Praatpunt Hoogstraten

Refter gemeentelijke basisschool Hoogstraten

Gravin Elisabethlaan 21

2320 Hoogstraten

Open: iedere woensdagavond van 19.00u tot 21.00u - niet tijdens schoolvakanties en op feestdagen

Tips om thuis Nederlands te oefenen

Online Nederlands oefenen

Wil u online Nederlands oefenen? Tips, activiteiten en oefeningen vindt u op: