Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wat

U adopteert een gekend kind dat in België verblijft. Dit kan het kind van uw partner zijn, een kind van de familie, een pleegkind of een ander gekend kind. Deze adopties gebeuren zonder bemiddeling van een erkende adoptiedienst. 

 

Voorwaarden

Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet:

 • minstens 25 jaar oud zijn
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

Gaat het om een kind van uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat u wilt adopteren

U kunt adopteren als u:

 • gehuwd bent
 • wettelijk samenwonend bent
 • feitelijk samenwoont (minstens 3 jaar)
 • alleenstaande bent 

U kunt ook pas adopteren nadat u:

 • het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde
 • geschikt verklaard werd door de familierechter

Procedure

De procedure voor een buitenlandse adoptie bestaat uit het indienen van een aanvraag, een voorbereiding, een geschiktheidsprocedure en een bemiddeling via een adoptiedienst of een zelfstandig adoptietraject. Hieronder vindt u verkort het verloop van de procedure. Uitgebreidere info vindt u op de website van Kind en Gezin.

 • Indienen aanvraag
  Wie aan de wettelijke voorwaarden voldoet, kan een aanvraag indienen. Inschrijven voor de procedure doet men door het aanmeldingsformulier interlandelijke adoptie ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de Vlaamse Centrale Autoriteit Adoptie (VCA). Het aanmeldingsformulier kunt u terugvinden op de website van Kind en Gezin.