Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De akte van Belgische nationaliteit wordt toegekend aan burgers die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of van naturalisatie. De akte vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
  • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld
  • in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.