Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

De akte van (postnatale) erkenning vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geslacht van het kind
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner
  • in voorkomend geval, de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek
  • in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders.