Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

U kan uw wettelijke samenwoonst zelf beëindigen. In sommige gevallen gebeurt dit automatisch.

Beëindiging wettelijke samenwoonst:

  • bij huwelijk (van één van de partijen)
  • bij overlijden van één van beiden
  • na een vonnis van de rechtbank
  • in onderlinge overeenstemming (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand)
  • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden. In dit laatste geval stuurt de ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigd heeft.

Opgelet:
Een adreswijziging heeft geen beëindiging van de wettelijke samenwoonst tot gevolg.