Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De nietigverklaring van het huwelijk betekent dat het huwelijk wordt geacht nooit te hebben bestaan. De rechtbank spreekt een nietigverklaring uit.

Voorwaarden

Een nietigverklaring kan geëist worden door:

  • de echtgenoten zelf
  • alle belanghebbenden
  • het openbaar ministerie

Een huwelijk kan nietig verklaard worden als:

  • de toestemming van de echtgenoten ontbrak
  • een minderjarige huwde zonder dat de leeftijdsvoorwaarde werd opgeheven. Zodra de betrokken partner of beide partners gedurende zes maanden 18 jaar zijn, kan de nietigverklaring niet meer geëist worden.
  • het huwelijk is voltrokken ondanks het bestaan van een huwelijksbeletsel wegens verwantschap
  • er sprake is van bigamie
  • het gaat om een schijnhuwelijk of een gedwongen huwelijk.

Andere geldige redenen om een huwelijk nietig te verklaren, kunt u nalezen op belgium.be.

Procedure

Wil je zelf een nietigverklaring vragen, dan dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg. Hiervoor neem je het best contact op met een advocaat.

Zodra er een vonnis van de rechtbank is, waartegen geen beroepsprocedure meer mogelijk is, wordt het vonnis opgenomen in de databank akten burgerlijke stand (DABS). Dat gebeurt op verzoek van diegene die de nietigverklaring vroeg of op last van het Parket van de Procureur des Konings als hij de vordering instelde.

Werd je huwelijk nietig verklaard?