Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.