Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

EVapp-project

Stad Hoogstraten heeft samen met EVapp een vrijwilligersnetwerk voor burgerhulpverlening opgezet. Jaarlijks worden in België 11.000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. België heeft een zeer goed uitgebouwd systeem van urgentiediensten, die gemiddeld binnen 8-12 minuten ter plaatse zijn, maar voorafgaand aan hun aankomst daalt de overlevingskans van een persoon met hartstilstand elke minuut met 7-10%.  Als een omstaander echter reanimatie toepast in afwachting van de hulpdiensten, daalt de overlevingskans slechts met 4% per minuut. Omstaanders kunnen dus het verschil maken tussen leven en dood, tussen snel herstel en een blijvende handicap!

Als vrijwillige hulpverlener kan u het verschil maken.

Wat is EVapp?

EVapp is een oproepsysteem dat bij een noodgeval zoals een hartaanval vrijwilligers mobiliseert, die een opleiding reanimeren en defibrilleren hebben gevolgd en die zich bij het systeem hebben geregistreerd. EVapp bestaat enerzijds uit een smartphone-applicatie.  Anderzijds is EVapp ook beschikbaar voor personen zonder smartphone. Zij krijgen een sms toegestuurd indien er een hartstilstand plaatsvindt in de nabijheid van hun adres.

Als er een hartstilstand plaatsvindt en de 100/112-centrale wordt verwittigd, zal deze niet alleen de klassieke nooddiensten (ambulance en MUG) mobiliseren, maar ook het EVapp-systeem activeren. Via de EVapp-applicatie worden nabije vrijwilligers opgeroepen.  Als de vrijwilliger de oproep aanvaardt, zal hij of zij via de ingebouwde GPS worden begeleid naar de locatie van het noodgeval.  Hij of zij kan de reanimatie starten en de tijd bufferen tot de urgentiediensten arriveren. Maar EVapp doet meer: zo bekijkt de applicatie ook voor elke reanimatie of er een AED in de nabijheid is en begeleidt hij de vrijwilliger tot bij het toestel. 

AED-toestellen

Het gebruik van een automatische externe defibrillator of AED kan de reanimatie ondersteunen. Daarom heeft het stadsbestuur in alle deelgemeenten AED’s geplaatst. Daarnaast stellen ook een aantal bedrijven en verenigingen hun AED ter beschikking.

Overzicht publiek toegankelijke AED's in Hoogstraten

Hoe een AED gebruiken?

Als u het toestel opent, geeft het stap voor stap aan wat u moet doen. Na het aanbrengen van de elektroden voert de AED een analyse van het hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok, zal het toestel een schok toedienen.

Het gebruik van een AED gaat altijd gepaard met hartmassage en beademing. Begin dus altijd met hartmassage en beademing. Ook na het toedienen van een schok moet verder gereanimeerd worden, tot de MUG er is. 

Maak uw AED publiek toegankelijk

Wij roepen alle eigenaars van AED-toestellen op om deze officieel te registreren en ook publiek toegankelijk te maken. Zo kunnen alle eigenaars met een minimale kost het netwerk versterken.
De stad biedt daarvoor ook ondersteuning aan, bv. een toelage voor de aankoop van een buitenkast.