Jongeren

Jeugdhulp

Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Het varieert van een laagdrempelig, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot erg intensieve begeleiding of opvang, wat niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijk is.
Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is hulpverlening die voor iedereen toegankelijk is. Het zijn diensten waar u zelf naar toe kan stappen om informatie, hulp of ondersteuning te vragen. In Hoogstraten kan u onder meer terecht bij het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en het JAC.

Lichamelijke gezondheid

De opvolging van de ontwikkeling en gezondheid van baby’s en peuters gebeurt door het consultatiebureau van Kind en Gezin. Zij zorgen ook voor het toedienen van de nodige vaccinaties. Tijdens de schoolloopbaan wordt dit opgevolgd door het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding).

Geestelijke gezondheid

Een goede hechting tussen ouder en kind in de allereerste levensjaren, een steunende, zorgzame en liefhebbende omgeving waar duidelijke regels gelden, kansen krijgen om je te ontwikkelen, … Het zijn allemaal factoren die kinderen en jongeren kunnen behoeden voor gezondheidsproblemen. Uiteraard zijn niet alle problemen te voorkomen. Praat er over met anderen, en zoek tijdig hulp.

Ondersteuning van ouders en opvoeders

Zoekt u informatie of advies, een goed gesprek, vorming of steuntje in de rug bij het grootbrengen van kinderen en jongeren? Het Huis van het Kind bundelt het aanbod rond ondersteuning van gezinnen en ieder die betrokken is bij het opgroeien van kinderen en jongeren.