Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Alle basisscholen en secundaire scholen van Hoogstraten werken samen met CLB Kempen.
 
Het CLB kan helpen met:
  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren,  huiswerk maken …
  • Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, spijbelen …
  • Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht …
Ouders, kinderen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers.
Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de ouders of van de school. Als ouder kan u altijd zelf om begeleiding vragen. Vraagt een school om een leerling te begeleiden, dan zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Of van de leerling zelf als die bekwaam is om zelf beslissingen te nemen (richtleeftijd 12 jaar).
 
De tussenkomst van een CLB is niet verplicht, behalve in volgende situaties:
  • bij spijbelen
  • begeleiding bij de overstap naar buitengewoon onderwijs
  • bepaalde medische onderzoeken (verplicht of niet, ouders krijgen in elk geval vooraf informatie over een medisch onderzoek).

Spreekt u niet goed Nederlands?

Het CLB in 7 vragen voor anderstaligen

Hier vindt u informatie over het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) in 22 verschillende talen.