Mantelzorgpremie

Het stadsbestuur van Hoogstraten voorziet een jaarlijkse toelage aan de inwoners die de zorg op zich nemen van zorgbehoevenden ouder dan 25 jaar. Naast de ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten komen ook lichamelijke verzorging, hulp bij administratie en geldzaken en vervoer in aanmerking.

Procedure

U dient het aanvraagformulier met bewijsstukken vóór 1 december, van het toe te kennen jaar, in bij de dienst bevolking. Een attest voor de graad van zelfredzaamheid kan u aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid - Directie-generaal Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel. De dienst bevolking helpt u graag bij uw aanvraag.

Voorwaarden

Om deze toelage te bekomen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • zowel de zorgverstrekker als de zorgbehoevende moeten woonachtig zijn in Hoogstraten;
  • de zorgbehoevende moet thuis verzorgd worden met een minimale inzet van 8 uren per week;
  • per zorgbehoevende kan er slechts één aanvraag ingediend worden;
  • de zorgbehoevende moet de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben;
  • een zorgbehoevende kan niet tegelijk zorgverstrekker zijn;
  • de zorgbehoevende beschikt over een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor de graad van zelfredzaamheid van minstens 9 punten (=66%)

Bedrag

Het bedrag van de premie wordt bepaald door de graad van zelfredzaamheid van de zorgbehoevende, zoals vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
  • voor de verzorging van een zorgbehoevende met een zelfredzaamheidsscore van 9 tot 11 punten (= handicap van minstens 66%) bedraagt de premie 25 euro per maand;
  • voor de verzorging van een zorgbehoevende met een zelfredzaamheidsscore vanaf 12 punten (= handicap van minstens 80%) bedraagt de premie 50 euro per maand.

Andere premies

Wil u nagaan of u recht heeft op andere premies en voordelen dan kan u de rechtenverkenner raadplegen.