Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Ouders of opvoedingsverantwoordelijken kunnen een toelage aanvragen voor de opvang van kinderen of jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
 
Als voorwaarde geldt dat het kind of de jongere:
  • jonger is dan 25 jaar
  • ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Hoogstraten
  • -18 jaar: een minimumscore haalt van 4 punten op pijler 1 van de medico-sociale schaal, OF minimum 6 punten op de gehele schaal kan aantonen 
  • 18 jaar - 25 jaar: over een algemeen attest 'erkenning van de handicap' van minimum 9 punten beschikt
Dit kan u enkel aantonen met een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken of via een attest van het Groeipakket (Kinderbijslagfonds). Andere attesten (van bv. het ziekenfonds) komen niet in aanmerking voor deze toelage.
De premie zal automatisch uitgekeerd worden voor zo lang de geldigheid van het attest loopt.
 
Het bedrag van de toelage is vastgelegd op 250 euro per jaar.
 
De aanvragen moeten jaarlijks voor 1 november worden ingediend. Na controle en goedkeuring van de aanvragen, worden de toelagen uitbetaald.
 
Contactpersoon
Lien Vandenbergh
Tel 03 340 16 00

Aanvraagformulier zorgtoelage kinderen -25 jaar