AED en EVapp

EVapp-project

Het Hoogstraatse stadsbestuur start met een vrijwilligersnetwerk via het EVapp-project. Jaarlijks worden in België 11 000 mensen het slachtoffer van een hartstilstand. België heeft een zeer goed uitgebouwd systeem van urgentiediensten, die gemiddeld binnen 8-12 minuten ter plaatse zijn, maar voorafgaand aan hun aankomst daalt de overlevingskans van een persoon met hartstilstand elke minuut met 7-10%.  Als een omstaander echter reanimatie toepast in afwachting van de hulpdiensten, daalt de overlevingskans slechts met 4% per minuut. Omstaanders kunnen dus het verschil maken tussen leven en dood, tussen snel herstel en een blijvende handicap!

Als vrijwillige hulpverlener kan u het verschil maken.

Wat is EVapp?

EVapp is een oproepsysteem dat bij een noodgeval zoals een hartaanval vrijwilligers mobiliseert, die een opleiding reanimeren en defibrilleren hebben gevolgd en die zich bij het systeem hebben geregistreerd. EVapp bestaat enerzijds uit een smartphone-applicatie.  Anderzijds is EVapp ook beschikbaar voor personen zonder smartphone. Zij krijgen een sms toegestuurd indien er een hartstilstand plaatsvindt in de nabijheid van hun thuisadres.

Als er een hartstilstand plaatsvindt en de 100/112-centrale wordt verwittigd, zal deze niet alleen de klassieke nooddiensten (ambulance en MUG) mobiliseren, maar ook het EVapp-systeem activeren. Via de EVapp-applicatie worden nabije vrijwilligers opgeroepen.  Als de vrijwilliger de oproep aanvaardt, zal hij of zij via de ingebouwde GPS worden begeleid naar de locatie van het noodgeval.  Hij of zij kan de reanimatie starten en de tijd bufferen tot de urgentiediensten arriveren. Maar EVapp doet meer: zo bekijkt de applicatie ook voor elke reanimatie of er een AED in de nabijheid is en begeleidt hij de vrijwilliger tot bij het toestel. 

Zo werkt EVapp

Vormingen reanimeren en defibrilleren

Al wie minstens zestien jaar oud is (of wordt in het kalenderjaar waarin de cursus start), kan gratis deelnemen aan de vorming reanimeren en defibrilleren. De cursus biedt een basisopleiding van 3 uur. De vrijwilligers die instappen in het proefproject EVapp moeten éénmaal per 5 jaar de opleiding volgen.

Cursussen: inschrijven verplicht!

  • Maandag 11 februari 2019 van 19.00 tot 22.30 uur
  • Dinsdag 19 maart 2019 van 19.00 tot 22.30 uur
  • Maandag 29 april 2019 van 19.00 tot 22.30 uur
  • Maandag 14 oktober 2019 van 19.00 tot 22.30 uur
  • Dinsdag 12 november 2019 van 19.00 tot 22.30 uur
  • Woensdag 11 december 2019 van 13.30 tot 16.30 uur

Oefenmomenten: vrije inloop

  • Zaterdag 11 mei 2019 van 09.00 tot 12.00 uur 
  • ​Zaterdag 19 oktober 2019 van 09.00 tot 12.00 uur 

Waar?

Lokalen Rode Kruis Hoogstraten – Slommerhof 18 – 2320 Hoogstraten

Inschrijven

Dienst onthaal stadsbestuur Hoogstraten – 03/3401911 – onthaal@hoogstraten.be

AED-toestellen

Het  gebruik van een automatische externe defibrillator of AED kan de reanimatie ondersteunen. Daarom heeft het stadsbestuur in alle deelgemeenten AED’s geplaatst:

HoogstratenStadhuisVrijheid 149
MeerIngang De MostenHoogeind 74B
MeerBibliotheek Meerdorp 4
MeerleParochiezaal Gemeenteplein 2
MeerleMartens VloerenGroot Eyssel 39A
Meersel-DreefKapucijnenkloosterDreef 40
MinderhoutMertensBlauwbossen 20
MinderhoutTaverne 't HeikeBredaseweg 56
MinderhoutHuisartsMeerseweg 82D
MinderhoutBibliotheekMinderhoutdorp 3
WortelBibliotheekWorteldorp 15

Wij roepen alle eigenaars van AED-toestellen op om deze officieel te registreren en ook publiek toegankelijk te maken. Zo kunnen alle eigenaars met een minimale kost het netwerk versterken.