Mammobiel

Borstkanker komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. Daarom kunnen deze vrouwen in Vlaanderen om de 2 jaar een kwaliteitsvolle screeningsmammografie laten nemen. Het onderzoek is gratis voor vrouwen die aangesloten zijn bij een ziekenfonds.

In 2019 staat de mamobiel opnieuw in Hoogstraten, dit van 9 september tot 7 oktober aan het Lokaal Dienstencentrum Stede Akkers, Jaak Aertslaan 4 in Hoogstraten. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar die in de tussenperiode nog geen onderzoek lieten doen ontvangen automatisch een uitnodiging.

Deze actie kadert in de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker, dikke darmkanker en aangeboren aandoeningen. Op de website bevolkingsonderzoek kan u terugvinden hoe u kan deelnemen, hoe u een afspraak kan afzeggen of verplaatsen, wat de voor- en de nadelen zijn van deelname aan één van deze bevolkingsonderzoeken, enz. Bovendien vindt u hier een antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot deze bevolkingsonderzoeken. Uiteraard kan u hiervoor ook bij uw huisarts terecht.