Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Wat

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar u in het huwelijk treedt.

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Eventueel kunt u deze documenten ook aanvragen voor uw grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Procedure

U kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

Wat Meebrengen

Identiteitskaart.
Een volmacht van de betrokkene of rechthebbende en een kopie van diens identiteitskaart (een volmacht bevat naam, adres, geboortedatum en handtekening van de betrokkene of rechthebbende en naam, adres en geboortedatum van de volmachtdrager).

Bedrag

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte is gratis.