Geslachtsverandering

Een geslachtswijziging is een recht, mits je aan de (strenge) voorwaarden voldoet.
Wie een geslachtswijziging laat uitvoeren zal een administratieve procedure moeten volgen om in orde te zijn met alle administratieve gevolgen van de geslachtswijziging.

Voorwaarden

Om effectief een geslachtswijziging te laten uitvoeren gelden zeer strenge criteria:

 • “De voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat is vermeld in de akte van geboorte”
 • “Lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht aangepast zijn als uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is”.

Wat Meebrengen

Wie een geslachtswijziging wil laten registreren, legt volgende documenten voor:

 • een attest van de behandelende psychiater en chirurg
 • een geboorteakte
 • uw identiteitskaart, verblijfsdocument of paspoort

Procedure

U doet uw aanvraag:

 • in uw officiële woonplaats in België;
 • in uw geboorteplaats, indien u niet bent ingeschreven in België;
 • bij de burgerlijke stand in Brussel indien u niet ingeschreven of geboren bent in België.

Verloop van de procedure:

 • Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een voorlopige akte van geslachtswijziging op;
 • Het dossier wordt vervolgens naar de Procureur des Konings verstuurd;
 • De Procureur des Konings heeft 60 dagen voor het uitbrengen zijn een advies;
 • Na het advies heeft u 30 dagen tijd om eventueel beroep aan te tekenen.

In de praktijk wil dit zeggen dat de geslachtswijziging 90 dagen na de aangifte overgeschreven wordt in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer deze procedure is doorlopen, wordt uw geboorteakte aangepast door toevoeging van een randmelding.
Vervolgens wordt er een nieuw rijksregisternummer aangemaakt en ontvangt u een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.