Inschrijving Europese verkiezingen 2019 voor EU-burgers

Iedere onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie die (op 01/03/2019) in Hoogstraten verblijft kan een aanvraag indienen om deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees parlement.  Hiervoor kunt u als EU-burger ten laatste tot 28 februari 2019 persoonlijk een inschrijvingsformulier C/1 invullen bij de dient Burgerzaken.

De burgers van de Europese Unie die reeds kiezer waren bij de verkiezing van het Europees parlement op 25 mei 2014, komen automatisch terug op de kiezerslijst te staan.  In dit geval is het niet nodig om zich opnieuw te laten registreren.  Indien u twijfelt of u al dan niet geregistreerd staat, kunt u dit ook steeds navragen bij de dienst Burgerzaken.

Dit houdt dus ook in dat als u zich voor de verkiezingen van 26 mei 2019 laat registreren, u binnen 6 jaar opnieuw automatisch zal opgeroepen worden voor de verkiezing van het Europees parlement.

Voorwaarden om zich te laten registreren:

- Nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Unie

- Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Hoogstraten

- 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen

- Kiesrecht niet verloren hebben in land van herkomst

Hoe gaat dit in zijn werk?

- Het verzoek wordt persoonlijk ingediend bij de dienst Burgerzaken (voor 28/02/2019).

- Het stadsbestuur doet een controle naar de inschrijvingsvoorwaarden.

- Op basis van de aanvraag van betrokkene en de controle, erkent of weigert het college van burgemeester en schepenen de inschrijving op de kiezerslijst.

- De erkenning of weigering wordt aangetekend aan betrokkene verzonden en in het rijksregister genoteerd.

Voor meer informatie mag u zich wenden tot de dienst Burgerzaken of via de website:  www.europeanselections.belgium.be