Algemeen maatschappelijk werk

Bij de sociale dienst kan u terecht met elke hulpvraag. Voor al uw vragen wordt er samen met een maatschappelijk werker gezocht naar een gepaste oplossing.

Er gebeurt in eerste instantie een verkennend gesprek. Als de sociale dienst zelf geen gepaste dienstverlening kan geven, wordt u doorverwezen naar de meest aangewezen dienst.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

  • administratieve ondersteuning
  • problemen met uw inkomen, uitkeringen
  • studietoelage
  • vragen rond huisvesting
  • inschrijving sociale woning
  • verwarmingstoelage
  • informatie over premies en voordelen
  • juridische hulp
  • psychosociale begeleiding
  • ....