Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

Voor velen is een betaalde job een belangrijk streefdoel. Zo verwerft u immers een eigen inkomen, kan u onafhankelijk zijn en uw leven in eigen handen nemen. Het OCMW biedt begeleiding op maat van ieders mogelijkheden en talenten.

Trajectbegeleiding

Woont u in Hoogstraten en bent u leefloongerechtigd, dan kan u terecht bij de arbeidstrajectbegeleider van het OCMW.

De arbeidstrajectbegeleider bespreekt met u wat u kan, wat u graag wil doen en wat u nog nodig heeft om werk te vinden. Zo wordt u begeleid in uw zoektocht naar een passende tewerkstelling. Er wordt zo nodig ook gewerkt om uw persoonlijke moeilijkheden zoals mobiliteit, kinderopvang, verslaving of psychische problematiek samen weg te werken. De uiteindelijke bedoeling is u te helpen om op termijn in uw eigen inkomen te voorzien.

Sociale tewerkstelling

Het OCMW kan u ook zelf tewerkstellen binnen de diensten van het OCMW of in een organisatie, bedrijf waarmee het OCMW samenwerkt. Dit gebeurt in het kader van art.60§7 of art.61 - de zogenaamde werkervaring. Via deze regeling is het OCMW uw werkgever en geeft het u de kans om meer werkervaring op te doen en meer zelfvertrouwen op te bouwen. Op deze manier kan u ook de nodige aantal arbeidsdagen presteren om recht te hebben op een sociale  uitkering.

Ook hier is de voorwaarde dat u in Hoogstraten woont en leefloongerechtigd bent.