Schuldhulpverlening

Wie het moeilijk heeft om zijn rekeningen te betalen, kan al snel in de problemen geraken. Zit u in een financieel moeilijke situatie? Aarzel dan niet en wacht niet te lang om de stap te zetten naar het OCMW. De maatschappelijk werker onderzoekt samen met u welke begeleiding u het best kan helpen.

Schuldbemiddeling

Hebt u een schuld of een onverwachte factuur (hospitalisatiefactuur, belastingen, telefoonrekening,....) die u niet onmiddellijk kunt betalen? Weet u niet wat te doen en wilt u hierbij graag snel hulp? Dan kan schuldbemiddeling u misschien helpen.

In dat geval bemiddelt het OCMW met uw schuldeiser en stelt, samen met u, een afbetalingsplan op. U regelt zelf uw betalingen. Het volgen van het afbetalingsplan ligt volledig in uw handen.

Budgetbeheer

Heeft u een inkomen maar slaagt u er niet in om uw geld goed te beheren? Heeft u meerdere schuldeisers waardoor het moeilijk is om het hoofd boven water te houden?

Dan kan u het OCMW vragen om uw budget te beheren. Dat betekent dat al uw inkomsten rechtstreeks op een rekening van het OCMW terechtkomen. Die rekening staat op uw naam, maar u kan zelf geen verrichtingen doen. Het OCMW betaalt alle rekeningen, vaste kosten en schulden met het geld van die rekening. U krijgt van het OCMW "leefgeld" dat op een andere rekening, de afnamerekening, wordt gestort.

Het OCMW helpt u zo om uw budget te ordenen en uw uitgaven en schulden onder controle te krijgen.

Collectieve schuldenregeling

Lopen uw schulden heel hoog op? Is de schuldenlast zo hoog dat de schulden niet binnen een redelijke termijn of zelfs nooit kunnen worden afbetald? Dan kan er voor u een collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank worden aangevraagd.

De juriste van het OCMW zal een verzoekschrift opstellen om deze maatregel aan te vragen. In dit verzoekschrift worden alle schuldeisers en schulden opgenomen. Vervolgens wordt het toegezonden aan de arbeidsrechtbank. De arbeidsrechter beslist of u al dan niet wordt toegelaten tot de collectieve schuldenregeling. Indien u wordt toegelaten, wordt er een schuldbemiddelaar aangeduid. Meestal is dit een advocaat. De schuldbemiddelaar zal de inkomsten van de schuldenaar beheren.