Dagverzorgingscentrum Stede Akkers

Dagverzorgingscentrum Stede Akkers

Het dagverzorgingscentrum biedt plaats aan 12 gebruikers.
Dagverzorgingscentrum Stede Akkers is opgericht voor hulpbehoevende personen vanaf 65 jaar, die overdag opvang en begeleiding nodig hebben en 's avonds weer kunnen toevertrouwd worden aan de zorg van het thuismilieu.

Wie komt in aanmerking?

Dagverzorgingscentrum Stede Akkers helpt ouderen om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen en verhoogt zo de levenskwaliteit van zowel de oudere als die van de mantelzorger. Ouderen komen hier opnieuw in contact met andere mensen, vaak leeftijdsgenoten.

Dagverzorgingscentrum Stede Akkers geeft aan uw partner/familielid zorg in een huiselijke en gezellige omgeving. Gedurende de dag is er een aanbod van diverse activiteiten op zowel motorisch (bewegen) als cognitief (geheugen) vlak.

We zorgen voor een huiselijke sfeer en bieden dagelijks een waaier van ontspannende activiteiten aan. Deze zijn gericht op huishoudelijke activiteiten, beweging, geheugen,… Naast het aanbod van activiteiten onder begeleiding van een zorgteam, bieden we zorg op maat en stimuleren we de zelfredzaamheid van de oudere zodat deze zolang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving kan wonen.

Procedure

U maakt telefonisch een afspraak met de verantwoordelijke van het dagverzorgingscentrum. U krijgt alle informatie en indien u wenst, krijgt u een rondleiding in het dagverblijf Stede Akkers. De dagelijkse leiding van het dagverzorgingscentrum valt onder de coördinator DVC.

Dagprijs

De prijs bedraagt 26,55 euro. Inwoners buiten Hoogstraten betalen een supplement van 3 euro.

Download